Dankbaar dat rouw- en verliesbegeleiding bestaat

Ik was zeer blij met de gesprekken die we hebben gehad met de rouw- en verliesbegeleider tijdens een onzekere periode.
Diagnose
Leeftijd kind
Zorgverlener(s)
Verhaal speelt zich af in
Relatie tot kind
Netwerk Integrale Kindzorg
Belangrijkste thema(‘s)
Anders
-
Verpleegkundige(n) thuis, Verpleegkundige(n) in het ziekenhuis, Geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider
2020
Moeder
Ja
Mee beslissen als ouders, Stellen van de (juiste) diagnose
Diagnose
Anders
Leeftijd kind
-
Zorgverlener(s)
Verpleegkundige(n) thuis, Verpleegkundige(n) in het ziekenhuis, Geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider
Verhaal speelt zich af in
2020
Relatie tot kind
Moeder
Netwerk Integrale Kindzorg
Ja
Belangrijkste thema(‘s)
Mee beslissen als ouders, Stellen van de (juiste) diagnose

Toon van het verhaal

Positief

Gevoelens bij het verhaal

Dankbaar

Teleurgesteld

Verdrietig

Ik ben dankbaar dat er rouw- en verliesbegeleiding bestaat. Deze zorg heb ik als zeer positief ervaren. Hopelijk kan het er in de toekomst nog voor vele andere ouders zijn. Ik wist niet wat er met mijn baby aan de hand was en de medische wereld ook niet. Dat maakte het verhaal extra complex. Ook wisten ze niet wat het toekomstperspectief van mijn dochter zou zijn. Daar kwam bij dat onze relatie geen standhield, waardoor de hulp extra welkom was. Uiteindelijk is mijn dochter op een leeftijd van 9 maanden overleden. Ook daarna was ik zeer blij met de gesprekken die we hebben kunnen voeren.

Andere verhalen

Vanaf de opname in het ziekenhuis hebben we ons compleet alleen gelaten gevoeld in een voor ons nieuwe wereld.
Goede communicatie en op dezelfde golflengte zitten bij in te zetten therapieën is heel belangrijk. Wij hebben hier zowel positieve als negatieve ervaringen mee gehad.
Rouw- en verliesbegeleiding heeft mij geleerd om steeds meer in het hier en nu te leven.

Meer verhalen lezen?

Ook je ervaring delen?

Wil je als ouder ook je verhaal opschrijven en er iets zinvols mee doen? Vertel ons wat je wel en niet als prettig ervaart of hebt ervaren. Wat heeft geholpen en wat niet? En welke oplossingen zie je? Daar leren we veel van. Via de Ervaringsmeter beschrijf je jouw ervaringen aan de hand van diverse vragen. Deze helpen je gedachten te ordenen en een mening te vormen. Vervolgens maak je zelf de keuze of je het verhaal (anoniem) wil delen. We gebruiken de gedeelde informatie om de kinderpalliatieve zorg te verbeteren. Voor jezelf en/of voor anderen.