Dankbaar dat rouw- en verliesbegeleiding bestaat

Ik was zeer blij met de gesprekken die we hebben gehad met de rouw- en verliesbegeleider tijdens een onzekere periode.
Diagnose
Leeftijd kind
Zorgverlener
Belangrijkste thema
Verhaal speelt zich af in
Relatie tot kind
Netwerk Integrale Kindzorg
Anders
-
Rouw- en verliestherapeut
Impact op het gezin
2020
Moeder
Ja
Diagnose
Anders
Leeftijd kind
Zorgverlener
Rouw- en verliestherapeut
Belangrijkste thema
Error: can't render field data in the current format. You can try "Get child value" callback. Available children: Samenwerking en afstemming tussen zorgverleners onderling, Manier waarop zorgprofessionals communiceren, Bureaucratie rond regelgeving en protocollen, Bureaucratie rond financiering, Overdracht van ziekenhuis naar huis, Gevoel er alleen voor te staan, Gebrek aan informatie, Erkenning van onze situatie, Tijd en aandacht die er voor ons is, Impact op het gezin, Hebben of maken van een individueel zorgplan, Eigen regie nemen of krijgen, Ethische dilemma's, Onzekerheid over diagnose en toekomst, Begeleiding, Samenwerking en nazorg, Samenwerking en afstemming tussen ons gezin en zorgverleners, Gezien worden, Ander thema. Or one of array-related callbacks - "Multiple select field values", "Checkbox field values", "Checked values list" etc
Verhaal speelt zich af in
2020
Relatie tot kind
Moeder
Netwerk Integrale Kindzorg
Ja

Toon van het verhaal

Positief

Gevoelens bij het verhaal

Dankbaar

Teleurgesteld

Verdrietig

Ik ben dankbaar dat er rouw- en verliesbegeleiding bestaat. Deze zorg heb ik als zeer positief ervaren. Hopelijk kan het er in de toekomst nog voor vele andere ouders zijn. Ik wist niet wat er met mijn baby aan de hand was en de medische wereld ook niet. Dat maakte het verhaal extra complex. Ook wisten ze niet wat het toekomstperspectief van mijn dochter zou zijn. Daar kwam bij dat onze relatie geen standhield, waardoor de hulp extra welkom was. Uiteindelijk is mijn dochter op een leeftijd van 9 maanden overleden. Ook daarna was ik zeer blij met de gesprekken die we hebben kunnen voeren.

Andere verhalen

Na het overlijden van mijn dochtertje besloot ik rouw- en verliesbegeleiding te zoeken. Het was de beste keuze om mijn emoties en verdriet aan te gaan.
Onze dochter was 11 maanden oud toen er een ernstige stofwisselingsziekte werd vastgesteld. Haar verwachtte levenstijd was enkele weken of maanden, maar inmiddels is ze 2,5 jaar oud.
Aanvankelijk waren we sceptisch over het Kinder Comfort Team. Maar ze hebben een hele belangrijke rol gespeeld in de zorg voor onze dochter Jasmijn. Zoveel expertise, betrokkenheid, geduld en vasthoudendheid heb ik zelden gezien in de zorg.

Meer verhalen lezen?

Ook je ervaring delen?

Wil je als ouder ook je verhaal opschrijven en er iets zinvols mee doen? Vertel ons wat je wel en niet als prettig ervaart of hebt ervaren. Wat heeft geholpen en wat niet? En welke oplossingen zie je? Daar leren we veel van. Via de Ervaringsmeter beschrijf je jouw ervaringen aan de hand van diverse vragen. Deze helpen je gedachten te ordenen en een mening te vormen. Vervolgens maak je zelf de keuze of je het verhaal (anoniem) wil delen. We gebruiken de gedeelde informatie om de kinderpalliatieve zorg te verbeteren. Voor jezelf en/of voor anderen.